Lämpöä tuottamaan haketta tai viljansivutuotteita


Hake, tuo maamme uusiutuva luonnonvara.

Käytämme puuta hakkuutähteestä karsittuun rankaan.
Viljankäsittelystä jäävät sivutuotteet hyödynnämme polttoaineeksi.