Lämpöä tuottamaan haketta tai viljansivutuotteita






Hake, tuo maamme uusiutuva luonnonvara.

Käytämme puuta hakkuutähteestä karsittuun rankaan.








Viljankäsittelystä jäävät sivutuotteet hyödynnämme polttoaineeksi.